FIGYELEM!!!! Drasztikus változás a mérőóráknál! Erről mindenképpen tudnia kell – minden ügyfél érintett! Nagyon fontos jogszabályok változtak meg!

FIGYELEM!!!! Drasztikus változás a mérőóráknál! Erről mindenképpen tudnia kell – minden ügyfél érintett! Nagyon fontos jogszabályok változtak meg!

Drasztikus változás a mérőóráknál – erről mindenképpen tudjon!

Hirdetés:

Nagyon komolyan szigorították február 19-től azokat az előírásokat, amelyek alapján a fogyasztókat kötbér vagy kártérítés megfizetésére szólíthatják fel a fogyasztókat a villamosenergia-szolgáltatók, szabálytalan vételezésre hivatkozva. A szolgáltatók nagyon sok esetben a fogyasztókat több százezer forintos összegű kötbér megfizetésére kötelezik, a gázórák, villanyórák és az azokon található jogi zárak – plombák, zárógyűrűk – sérülései miatt, a fogyasztók pedig komoly bajba kerülhetnek, ha nincsenek tisztában a jogaikkal.

Csak abban az esetben lehet bármilyen hátrányos jogkövetkezményt alkalmazni szabálytalan vételezés miatt , ha a szolgáltató a mérő felszerelésekor vagy a szolgáltató által elvégzett egyéb munka során a felszerelt berendezésekről, a plombák számáról, az azonosítójáról és sérülésmentes külsejéről , közölte a hirado.hu-val Baranovszky György, a Budapesti Békéltető Testület (BBT) elnöke.

Az az elvárás a felvételekkel szemben, hogy azok alkalmasak legyenek az ép és sértetlen állapotban történő átadás bizonyítására, sőt még annak is ki kell tűnnie, hogy a felszerelés időtartama alatt készítették el a felvételt. A fotózást és természetesen az elvégzett munkát is dokumentálni kell, és azt a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani igazolható módon.

Abban az esetben, ha a fogyasztó megtagadja, akkor más módszerrel , az átvétel igazolására alkalmas egyéb módon mint például a tértivevényes levélköteles a fogyasztót tájékoztatni. Egyúttal arra is fel kell hívnia írásban fogyasztó figyelmét dokumentumok átadásakor , hogy köteles a mérőórának az állagát megóvni a továbbiakban.

A MEKH-rendelet pontosítja és részletezi a szabálytalan vételezés egyes lehetséges eseteit. A fogyasztóval szemben csakis kizárólag akkor lehet szabálytalan vételezés miatt bármilyen jogkövetkezményt érvényesíteni, ha maradéktalanul betartotta a fogyasztóvédelmi előírások által támasztott kötelezettségeit a szolgáltató és ezek teljesültét is bizonyítania kell egyúttal.

Figyeljünk a dokumentumokra!

Hirdetés:

Szigorúan és tételesen meghatározásra kerültek a helyszíni ellenőrzésre vonatkozó eljárás keretei, például az eljárással kapcsolatban “Ellenőrzést megelőző tájékoztató lap”-ot, azaz előzetes írásos tájékoztatást kell átadni a fogyasztónak, amely részletesen tartalmazza az eljárás célját, valamint annak a lehetséges következményeit.

A BBT elnöke hangsúlyozta, hogy nagyon lényeges – hogy bármikor nyilatkozatot tehet a fogyasztó az egész eljárás alatt, és a mérőóra igazságügyi szakértői vizsgálatán a saját maga által megbízott szakértővel vehet részt, emellett még rögzítik , magának a vizsgálatnak a főbb sarkalatos pontjait is..

Érdemes figyelni arra a fogyasztóknak, hogy már az elejétől kezdve őrizzenek meg a mérővel kapcsolatos minden papírt, mer ezek a későbbiekben igen fontos bizonyítékok lehetnek. Csak akkor hivatkozhat az óra sérülésére és szabhat ki kötbért a szolgáltató, ha bizonyítani tudja, hogy azt sérülésmentes állapotban adta át. Feltétlenül szerepelnie kell az erről szóló iratokban a jogi zárak (plomba, pecsét, zárógyűrű, hologramos matrica) számának, és azonosítójának és azt is fel kell tüntetni, hogy sérülésmentesek.

Hibás mérés, mérőórák ellenőrzése

Baranovszky György azt javasolja, ha sor kerül a mérőóra ellenőrzésére vagy a cseréjére, nagyon fontos, hogy a fogyasztó is jelen, és ha bármilyen problémát tapasztalnak legyen az az ellenőrzési eljárás során , vagy annak a körülményeiben, akkor azt feltétlenül kerüljön be a jegyzőkönyvbe, ezt a szolgáltató munkatársa nem tagadhatja meg.

Ide tartozik az z eset is, amikor magát az ellenőrzés eredményét vitatják, és természetesen a szolgáltató azon állítása is, hogy meglátása szerint a fogyasztó hozzányúlt a mérőórához. A fogyasztó felel a mérőórákon található jogi zárak sértetlenségéért, abban az esetben, ha a mérőóra a fogyasztó kizárólagos őrizetében van. Érdemes ezért időközönként ellenőrizniük a fogyasztóknak a mérőórák állapotát, működését, mérőállását.

Ha például az óra sérült vagy az a meglátásuk, hogy az hibásan mér, akkor azt haladéktalanul jelezni kell a közüzemi szolgáltatónak, és kérni kell a mérőóra hitelességi vizsgálatát. Nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy az új rendelet szerint , ha nem jelentik be a fogyasztók a mérőóra, illetve a rajta elhelyezett jogi zár sérülését, bizony már az is szabálytalan vételezésnek minősül és komoly büntetésre számíthat a mulasztó.

A cikk forrása: palyazat.org

Hirdetés:

Hasonló cikkek: