A családok hiteladósságából milliókat engednek el! Elindult az adósságelenegdés! A részletek itt olvashatja >>>

A családok hiteladósságából milliókat engednek el! Elindult az adósságelenegdés! A részletek itt olvashatja >>>

Hivatalos: elengedik a lakáshiteled egy részét

Hirdetés:

Megjelent az a májusban belengetett kormányrendelet, amelynek értelmében a 3. és további, újonnan születő gyerekek után 1-1 millió forintot vállal át a kormány a szülők lakáshitel-tartozásából. Az átvállalást a bankok előtörlesztésként számolják el, ám az előtörlesztési díjat is az állam fizeti.

Megjelent az a kormányrendelet, amely lehetővé teszi a három- vagy többgyerekes családok lakáshitel-tartozásainak csökkentését. A rendelet 2018. január 1-től lép hatályba.

A támogatást a már meglévő lakáscélú, illetve szabad felhasználású jelzáloghitelek csökkentésére is igénybe lehet venni, ám a jövőben felveendő hitelek esetében már csak az előbbieket fogja támogatni az állam.

A támogatást csak a 2018. január 1-jét követően megszülető harmadik és további gyerekek után lehet igénybe venni, a meglévő első és második gyerekek után nem. Örökbefogadottak, valamint még meg nem születettek után is igényelhető lesz a támogatás a terhesség 12. hetétől. A kormány 17 milliárd forintos keretösszeget szán erre a célra 2018-ban.

Több új részlet is kiderül a rendeletből:

Hirdetés:

 • A támogatás a területileg illetékes járási hivataloknál igényelhető, ez keresi meg a bankot, amely előtörlesztési szándékként értelmezi a hivatal megkeresését.
 • Házastársak, élettársak csak együttesen igényelhetik a kedvezményt, nekik a hitel fedezetét képező lakásban együttesen legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük.
 • Ha együttes igénylés esetén az igénylők egyike nem adósa a jelzáloghitel-szerződésnek, az igénylőn kívül más adós a jelzáloghitel-szerződésben nem szerepelhet.
 • Házastárs, élettárs vér szerinti vagy a kérelem benyújtását megelőzően örökbefogadott gyermeke, illetve jelzáloghitele után is igényelhető. Házastársak, illetve élettársak együttes igénylése esetén a velük közös háztartásban élő közös, valamint nem közös gyermekeket együttesen kell figyelembe venni a gyermekszám számítása során.
 • A támogatás elsősorban a tőketartozás csökkentésére használható fel, ha pedig a tőketartozás már kisebb a támogatás összegénél, akkor (ide nem értve a késedelmi kamatot) a tőketartozás járulékai csökkenthetők vele. Ha ezek is “elfogynak”, az 1 millió forintig fennálló különbözet nem vehető fel.
 • Egy gyermek után csak egyszer vehető igénybe a támogatás, gyermeknek az igénylővel közös háztartásban élő gyermek minősül (kivéve, ha időközben nagykorúvá válik).
 • Csak köztartozásmentes, illetve büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült igénylők vehetik fel. A feltételeket (a lakáshitelhez kapcsolódókat is) a járási hivatal ellenőrzi.
 • A járási hivatal a kérelem elbírálásáért díjat és egyéb költséget az igénylő részére nem számíthat fel, a járási hivatal határozattal dönt a támogatásról.
 • A járási hivatal a támogatásra jogosító feltételek fennállásáról és a támogatás összegéről a támogatást megállapító határozat megküldésével értesíti az igénylőt, valamint a támogatást megállapító határozatot annak véglegessé válását követő napon megküldi a pénzügyi intézmény részére.
 • A pénzügyi intézmény a támogatást megállapító határozat beérkezését követő 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a támogatott személy pénzügyi intézménynél vezetett hitelszámlájára teljesít.
 • A pénzügyi intézmény az előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel.
 • 10 napon belül a pénzügyi intézmény köteles változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztőrészleteit újraszámolni és arról a támogatott személyt és a járási hivatalt értesíteni.
 • Ugyanebben az értesítésben, illetve ezt követően évente legalább egyszer a pénzügyi intézménynek tájékoztatnia kell a támogatott személyt arról, mekkora összegű támogatásban részesült, és hogy ezt a magyar kormány biztosította.
 • A pénzügyi intézményt az általa jogszerűen folyósított támogatás összege után 1% költségtérítés illeti meg, amelyet a támogatással az előtörlesztési díjjal együtt számol el a központi költségvetéssel.

Mit jelent ez a törlesztő tekintetében?

Az 1 millió forintos támogatás – ahogyan fentebb is írtuk – előtörlesztésként kerül felhasználásra, és elsősorban a tőketartozást csökkenti. Ennek köszönhetően a havi törlesztőrészlet is kisebb lesz, illetve értelemszerűen a futamidő végéig kifizetett kamat összege is csökken.

Egy 10 millió forintos, 20 éves futamidejű, 5 százalékos kamatozású hitelnek például a törlesztőrészlete 65 996 forint. Az 1 millió forintos előtörlesztést követően a törlesztőrészlet 59 396 forintra csökken.

Egy kisebb, például 5 millió forintos tartozás esetén – a futamidőt és a kamatot változatlanul hagytuk, tehát 20 év és 5 százalék – a havi törlesztő 32 998 forint, ám az 1 millió forint betörlesztése után már csak 26 398 forint.

A cikk forrása: penzcentrum.hu

Hirdetés:

Hasonló cikkek: